SPÓJRZ NA KOPERNIKA

PROJEKT KOPERNIKAŃSKI DLA CIEBIE
CZYTAJ * OBSERWUJ NIEBO * WYCIĄGAJ WNIOSKI

W Roku Mikołaja Kopernika jesteśmy świadkami  wielu interesujących działań
i przedsięwzięć ukazujących i podkreślających dorobek Wielkiego Polskiego Astronoma. 550-ta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika skłania do refleksji
co tak naprawdę wiemy  na temat dzieła  De Revolutionibus, które podważało panujący w średniowiecznej nauce pogląd o nieruchomości Ziemi, wprowadzając nowy, heliocentryczny model w którym Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca. Jak to się stało, że mając do dyspozycji tak skromne instrumenty astronomiczne można było dojść do takich rewolucyjnych wniosków? Odpowiesz sam na te i wiele innych pytań oraz poszerzysz swoją wiedzę biorąc udział w kopernikańskim projekcie SPÓJRZ NA KOPERNIKA!!!

Wizerunek Kopernika – Jan F. Piwarski, 1852

….W czasie, w którym autor podał swój nowy układ, nie znano jeszcze ani teleskopów, ani zegarów wahadłowych, nie miano środków i pomocy jakich dziś mechanika i fizyka dostarcza. Autor jedynie siłą swego rozumu przeniknął przestrzeń i czas, i zapowiedział przyszłym pokoleniom prawdy i odkrycia, których później dokonać miano, a któremi się imiona Galileusza, Keplera i Newtona na zawsze uwieczniły…. tak o Koperniku ponad półtora wieku temu w 1854, we wstępie do pierwszego wydania  De Revolutionibus  w  języku polskim  „N. Copernici Opera – Dzieła Kopernika”  pisał astronom, tłumacz  Jan Baranowski.

50 lat temu, a więc w okrągłą 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika nasz przyjaciel profesor Józef Stasiński – jeden z najwybitniejszych polskich medalierów – uczcił Mikołaja Kopernika okolicznościowym medalem. To piękne dzieło sztuki znajduje się również w zasobach muzealnych CWINT (awers medalu).

NADSZEDŁ CZAS NA PODJĘCIE NASZYCH KOPERNIKAŃSKICH DZIAŁAŃ 
PROJEKT: SPÓJRZ NA KOPERNIKA

Cel projektu

Projekt SPÓJRZ NA KOPERNIKA  stawia sobie za cel powiększenie w sposób aktywny ogólnej wiedzy o Koperniku i  De Revolutionibus.  Skłania do podjęcia wysiłku – trzymając w ręce Księgę O Obrotach Ciał Niebieskich – do prześledzenia toku rozumowania Mikołaja Kopernika oraz do przeprowadzenia samodzielnych działań i obserwacji wzorem tych,  które doprowadziły Kopernika do tak niesamowitego odkrycia. 

Adresaci projektu 

Projekt SPÓJRZ NA KOPERNIKA  skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć  i pogłębić swoją wiedze o odkryciu Kopernika i chcą na prawdę zrozumieć jak tego dokonał oraz tych dla których ważna jest wiedza i szukanie odpowiedzi na zagadki Kosmosu.  Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy młodzież szkolną wraz z nauczycielami i rodzicami.
Zachęcamy do tworzenia  rodzinnych,  szkolnych zespołów  kopernikańskich!

Co będziemy robić realizując projekt

Będziemy wczytywać się w De Revolutionibus, konstruować instrumenty astronomiczne, obserwować dzienne i nocne niebo, rysować, liczyć  i wyciągać wnioski jak Kopernik!

Ile czasu zajmie nam realizacja tego projektu i  kiedy rozpoczynamy

Co najmniej dwie równonoce i dwa przesilenia słoneczne. 

Początek projektu przed równonocą wiosenną.

Co osiągniesz biorąc udział razem z nami w projekcie

  • Zapoznasz się z ciekawymi fragmentami De Revolutionibus  
    (docenisz wielkość tego dzieła i zrozumiesz w jaki sposób Mikołaj Kopernik doszedł do tych rewolucyjnych odkryć)
  • Zbudujesz instrumenty astronomiczne, którymi posługiwał się Mikołaj Kopernik (zrobisz to sam, przy znikomych kosztach i będziesz się nimi posługiwał jak Kopernik)
  • Dojdziesz do niesamowitych wniosków – m.in. sam wyznaczysz i obliczysz jakie jest pochylenie równika niebieskiego do płaszczyzny ekliptyki
    (nie rozumiesz tych pojęć – to je poznasz i bez problemu zrozumiesz  i wiele innych również)
  • Dowiesz się sporo na temat trójkątów płaskich i sferycznych (tych kreślonych na kuli), okręgu, kątów….
  • Poznasz nocne niebo, będziesz umiał mierzyć kąty i wysokości gwiazd i planet – wszak to robił Kopernik aby dojść do swoich odkryć.
  • Zgłębisz swoją wiedzę o planetach, Księżycu i gwiazdach

Aby to osiągnąć będziesz musiał  jedynie poświęcić trochę  czasu  i wykazać się cierpliwością  aby przeczytać wskazane  materiały  (fragmenty dzieła Kopernika  
„O Obrotach Ciał Niebieskich”  i nasze opracowania) oraz zrealizować określone działania. Będzie  to wymagało od Ciebie również pewnej  systematyczności  
i samozaparcia  prowadząc jak Mikołaj Kopernik obserwacje gwiazd, Słońca, planet i Księżyca lub  majsterkując  przy instrumentach astronomicznych.

I na koniec będziemy prosić Ciebie abyś skrupulatnie prowadził DZIENNIK
w którym będziesz raportował i zapisywał wszystkie ważniejsze swoje działania, zamieszczał szkice, rysunki, zdjęcia i obliczenia. Dziennik staranie zabezpieczysz, uzupełniając go w razie potrzeby co kilka lat  i otworzysz go Ty sam  lub kolejni odkrywcy  za 50 lat w 600 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika!

Swoje działania będziesz mógł zaprezentować podczas naszego spotkania kopernikańskiego, które zaplanowaliśmy  po przesileniu letnim lub równonocy jesiennej.

Zgłoszenie udziału w projekcie

Zainteresowanych  udziałem w projekcie SPÓJRZ NA KOPERNIKA prosimy
o zapoznanie się z REGULAMINEM projektu oraz wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie na adres:  spojrznakopernika@cwint.pl.

Koordynator projektu

Klub Myśli Naukowej De Revolutionibus

Organizatorzy projektu

Obserwatorium Astronomiczne CWINT
Delta Optical

O tytule projektu

Tytuł  projektu SPÓJRZ NA KOPERNIKA nawiązuje do sposobu naszego działania podczas realizacji projektu tj. spojrzymy wnikliwie na Kopernika poprzez Jego analizy, obliczenia i opisy zawarte w De Revolutionibus oraz nawiązuje do pierwszego zadania obserwacyjnego  tj. obserwacji lornetkowej lub teleskopowej księżycowego krateru Kopernik, który swoim pięknem oznajmi początek naszego projektu!  

Dziękujemy wszystkim, którzy będą nas wspierać i pomagać  podczas realizacji projektu.

POZDRAWIAM I ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Piotr Duczmal
Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II
Obserwatorium Astronomiczne CWINT
Klub Myśli Naukowej De Revolutionibus
Wielkopolska Południowa, Parzynów 67, 63-507 Kobyla Góra

tel. 601-97-70-54, mail:pd@cwint.pl

Kilka słów o CWINT, koordynatorze projektu
Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II (CWINT) zostało zawiązane w 2014 i ma swoją siedzibę w Parzynowie – Wielkopolska Południowa. Głównym celem działalności CWINT jest propagowanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy oraz działalność naukowo-badawcza. Dzięki walorom przyrodniczo-krajobrazowych realizujemy projekty między innymi związane z astronomią
i obserwacjami astronomicznymi. Współpracujemy z wieloma organizacjami
i instytucjami edukacyjno-naukowymi w Polsce oraz z największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN – Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie z którą wspólnie organizujemy pikniki edukacyjno-naukowe i wideokonferencje. W ramach CWINT działa Obserwatorium Astronomiczne,
Klub Myśli Naukowej De Revolutionibus oraz Muzeum Jana Pawła II i Wybitnych Wielkopolan.

Rewers medalu profesora Józefa Stasińskiego z 1973 roku.
Strona tytułowa „N. Copernici Opera – Dzieła Kopernika” z 1854r.
Księga ta będzie naszym przewodnikiem i drogowskazem.